Spring til indhold

Ålekistevej

Vejen er opkaldt efter Ålekistehuset, der lå hvor Grøndalsåen løber ud i >Damhussøen.

Ved Ålekistehuset lå Vanløse Sluse, og her anbragte man flettet kurv – en “ålekiste” – som blev brugt til at fange ål i.

Slusen regulerede vandstanden i søen, og til tider blev bønderne, der skulle bjerge hø på engene omkring den, utilfredse med, at vandet stod for højt. Så forsøgte de at ødelægge sluseanlægget, men i 1600-tallet blev bønderne truet at komme i fængsel på Bremerholm eller sågar henrettet for at ødelægge slusen. Derfor blev der ansat en opsynsmand til at holde øje med den, og han havde bolig i Ålekistehuset.

Udsnit af kort fra 1830, der viser Damhussøen – som dengang kaldtes Langvaddam – og Ålekistehuset i søens østlige ende.

Ålekistehuset blev revet ned omkring 1960.

Ålekistevej opstod i forbindelse med udskiftningen af Vanløses jord omkring 1780. Den hed tidligere Vanløsevej, men fik omkring 1903 sit nuværende navn. Indtil 1927 var Ålekistevej også betegnelsen for den del af Slotsherrensvej, der går mellem Ålekistevej og Harrestrup Å.

Ved Ålekistevej ligger >Vanløse Kirke og >Hyltebjerg Kirke.