Spring til indhold

Strandøre

Vejen er en fortsættelse af Strandpromonaden og blev anlagt omkring 1917.

Navnet må være “opfundet”, for der er ingen lokalitet i nærheden, der hedder sådan. “Øret” kan være et fremspring på kysten eller blot henvise til beliggenheden ved Øresund.

Strandøre er en del af det fornemme villakvarter mellem Strandvejen og kysten. Flere af villaerne er tegnet af arkitekten Johannes Strøm Tejsen (1888-1950). Det gælder f.eks. Strandøre 15 (herover), der blev opført i 1930.

Strandøre 8 (herover) er opført i 1926 af arkitekten Aage Rohde. Huset rummede i starten både en stråhattefabrik og beboelse for fabrikanten. I dag ligger den Ægyptiske ambassade i villaen.

Tæt på Strandvejen ligger på Standøre 2 (herover), som blev bygget i 1917 for fabrikant Ernst Enna. Arkitekten var Aage Langeland-Mathiesen (1868-1933).

Det mest spektakulære byggeri på vejen er kloakpumpestationen, som er tegnet i 1902 af Københavns Kommunes stadsarkitekt, Ludvig Fenger (1833-1905).

Pumpestationens høje skorsten, der ligner en minaret, er beregnet til udluftning af kloakkerne. Åbningerne blev placeret højt, for at lugten ikke skulle genere naboer m.m.

Skorstenen er udformet i samme stil som den tilsvarende pumpestation på Ved Sporsløjfen.

Strandøre har i en årrække været en slags gennemfartsvej til Strandvejen, men trafikken ledes nu af >Nordvesthavnsvej.