Assistens Kirkegård

Efter pestepidemierne i 1700-tallet, slog de københavnske kirkegårde ikke til.

Man var nødt til at lave nødkirkegårde imellem husene, de såkaldte assistancekirkegårde. Her blev især de fattigste begravet.

Det var dog ikke nogen løsning på længere sigt, så i 1757 besluttede man at anlægge en stor assistenskirkegård udenfor voldene på Nørre Fælled. Den åbnede i 1760. På området havde der tidligere ligget en tobaksplantage.

Befolkningen i byen var dog ikke meget for at skulle begraves så langt væk, selv om prisen kun var en femtedel af, hvad det kostede at blive begravet inde i byen.

I begyndelse omfattede kirkegården kun et smalt stykke langs Kapelvej, men efterhånden blev den udvidet, så den strakte sig helt ud til Jagtvejen. Hertil nåede den i 1805.