Holmens Kanal

Rach og Eegberg - maleri 1740erne
Gaden ligger, hvor der tidligere var en kanal i forbindelse med skibsværftet på Bremerholm. Kanalen var anlagt som en del af fæstningen omkring København i 1606.

1677-1690 København UDSNIT

Den opsamlede vandet fra byens kloaker og med sit stillestående vand, var der en del rotter, der bl.a. søgte op i >Det Kongelige Teaters bygning, og det fortaltes, at der i teateret var flere rotter end tilskuere.

Rach og Egeberg - maleri 1749

Langs kanalen gik en gade, Størestræde, der havde sit navn efter en fisk, ligesom de andre gader i det nærliggende kvarter havde, f.eks. Laksegade. På illustrationen herover, ser man mod Holmens magasinbygning.

holmens-kanal-tidl-stoerestraede-generalkommissariatetefter-bruun-res

I Størestræde lå flere offentlige bygninger, bl.a. denne, som tilhørte Generalkommisariatet

Efter koleraepidemien i 1853 besluttede man at kaste nogle af byens sundshedfarlige kanaler til, bl.a. Holmens Kanal. Der blev i 1860’erne anlagt en bred gade ovenpå den.

Det blev en moderne gade, der som én af de første i København havde fortove og gadenumre på husene.

En del pengeinstitutter flyttede ind her, hvor de lå tæt på Nationalbanken.

Holmens Kanal ender i den vestlige ende ved Holmens Bro, der danner forbindelse mellem Gammelholm og Slotsholmen.