Bianco Lunos Allé

Vejen er opkaldt efter bogtrykker Bianco Luno (1795-1852), som ejede landstedet Christianshvile.

Ejendommen lå omtrent på hjørnet af Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej.

Bianco Lunos Allé blev anlagt i 1850’erne sammen med Bianco Lunos Sideallé, der lå vinkelret på vejen. Sidealléen blev i 1879 omdøbt til Grundtvigsvej.

Bianco Luno (Foto i Det Kgl. Bibliotek)