Ravnsborggade

Ravnsborg var i 1600-tallet navnet på en skanse, som kong Christian den 4. planlagde skulle ligge på det sted, hvor Ravnsborggade går i dag. Den blev dog aldrig bygget færdig.

I stedet grundlagde Merhof på skansens plads et gæstgiveri , som var Nørrebros første beværtning. Ved siden af blev der opført et landsted, Store Ravnsborg. Også her var der kro og senere også teater.

Længere ude ad Nørrebrogade lå ejendommen Lille Ravnsborg omkring Solitudevej.

Store Ravnsborg var i 1800-tallet ikke et egentligt landbrug, men ejet af Den Bestandige Borgerlige Forening. 

Ravnsborgade blev anlagt omkring 1860 og kort efter skød der etageejendomme op, som der også gjorde på resten af Nørrebro i de år.