Øresundshospitalet

Hospitalet blev bygget i 1870’erne som epidemisygehus i forbindelse med Blegdamshospitalet på Blegdamsvej.

Beliggenheden ud til kysten gjorde det muligt at modtage søfolk, der kom med skibe fra smitteområder.

Bygninger er tegnet af arkitekten Vilhelm Friederichsen (1841-1913), der også tegnede Blegdamshospitalet. Hospitalets administrationsbygning er dog tegnet af Ludvig Fenger (1833-1905) og opført omkring 1904.

Hospitalet var et pavillonbyggeri, hvor der var luft mellem de enkelte bygninger.

Funktionen som epidemisygehus ophørte efter 1900, og i stedet blev Øresundshospitalet behandlingssted for tuberkulosepatienter.

I dag bruges sygehuset bl.a. af psykiatrien.